Ո՞րն է տարբերությունը «Նա հերքեց մեքենան գողանալը» և «Նա հերքեց մեքենան գողանալը» միջև:


պատասխանել 1:

Տարբերությունը կայանում է երկու նախադասությունների լարվածության մեջ:

Առաջինը `պարզ ներկայությամբ, ուղղակի լեզվով: Պատասխանող մեղադրյալի պատասխանը. «Դուք գողացե՞լ եք մեքենան, չէ՞»:

Երկրորդը կատարյալ է ներկայումս ՝ անուղղակի լեզվով: Պատասխանող մեղադրյալի պատասխանը. «Դուք գողացե՞լ եք մեքենան, չէ՞»: