Ի՞նչ տարբերություն կա ամպեր ուժի և Լորենցի ուժի միջև:


պատասխանել 1:

Այն տերմին չէ, որը ես օգտագործել եմ, բայց ես հավատում եմ, որ ամպեր ուժը վերաբերում է արդյունավետ զուգահեռ երկու զուգահեռ կենդանի լարերի միջև:

Լորենցի ուժը վերաբերում է էլեկտրական և (կամ) մագնիսական դաշտում լիցքավորված մասնիկի վրա գտնվող ուժին:

Ըստ էության, կարևոր է Լորենցի ուժը: Իսկապես, կենդանի լարի վրա չկա ուժ, ուժերը գործում են էլեկտրոնների և պրոտոնների վրա: Այսպիսով, ամպերը մակերեսային նկարագրություն է այն, ինչ դիտարկվում է, բայց այն հիմնված չէ ավելի հիմնական բաների վրա: Այնուամենայնիվ, սա չի նշանակում, որ այն որոշակի հանգամանքներում շատ օգտակար չի լինի: