Ո՞րն է տարբերությունը ճնշման ներուժի և թողարկված ներուժի միջև:


պատասխանել 1:

Լուծված ներուժը այն քանակությունն է, որով ջրի պոտենցիալը նվազում է, երբ լուծույթին ավելացվում է լուծույթ, մինչդեռ ճնշման ներուժը ջրի ներուժի բաղադրիչն է, որը ներկայացնում է հիդրոստատիկ ճնշումը, որն իրականացվում է բջիջում ջրի վրա: Լուծվող պոտենցիալը հիմնականում բացասական է, մինչդեռ ճնշման ներուժը դրական է ցատկող բջիջի դեպքում: Ազատված ներուժը ներկայացված է Psy- ի (ինդեքսի) և ճնշման ներուժի կողմից Psy- ի միջոցով (ինդեքս p):