Ո՞րն է իրավական տարբերությունը անուշադրության և անփութության միջև:


պատասխանել 1:

Անզգուշությունն այն անձին, ում դուք պարտավոր եք կատարել որոշակի խնամքի պարտականություն, այդ թվում `ծնողների պարտականությունն է` իրենց երեխային ապահովելու համար բնակելի միջավայր:

Անզգուշությունն այն իրավական պարտավորության խախտում է, որը դու ունես ուրիշների նկատմամբ, օրինակ Բ. Ձեր մեքենան խելամիտ խնամքով աշխատելու պարտականությունը: